Адміністративні послуги

Закон України «Про адміністративні послуги» був прийнятий 6 вересня 2012 року. Він визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи.

Перелік адміністратівних послуг, що надаються райдержадміністрацією
Центр надання адміністративних послуг
Нормативно-правові документи
Інформаційні та технологічні картки
Інформація
Перейти до вмісту