Юридичний відділ апарату Білгород-Дністровської районної державної адміністрації інформує:

Набув чинності Закон України «Про правотворчу діяльність» № 3354-IX від 24.08.2023 (далі – Закон). Необхідність прийняття Закону зумовлена тим, що відсутність єдиного злагодженого підходу до роботи з нормативно-правовими актами призвела до того, що на сьогодні кількість чинних нормативно-правових актів в Україні перевищує 1 мільйон, на цьому, зокрема наголошено у Верховній Раді Україні.

На подолання окресленої проблеми, з метою підвищення ефективності планування правотворчої діяльності, якості нормативно-правових актів та їх змістовної обґрунтованості, Закон:

  • вводить єдиний категорійно-понятійний апарат, тобто визначає такі поняття, як «норма», «законодавство», «закон», «кодекс», «нормативно-правовий акт»;
  • визначає юридичну силу нормативно-правових актів;
  • закріплює етапи розробки проєктів законів;
  • містить положення щодо дії нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб;
  • регламентує шляхи подолання правових прогалин та колізій;
  • містить порядок доведення нормативно-правових актів до відома населення.

Також, варто зазначити, з метою реалізації принципу наукового забезпечення правотворчої діяльності законом  передбачено підготовку Наукової концепції розвитку законодавства України, підвищено статус Національної академії правових наук України як експертної інституції.

А задля забезпечення єдності термінології, що вживається у нормативно-правових актах України, створюється Єдиний глосарій правових термінів. Положення про Єдиний глосарій правових термінів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, очікуються значні покращення у процесі здійснення правотворчої діяльності, оскільки Законом, зокрема, суттєво оновлюються підходи щодо процедури підготовки проєктів нормативно-правових актів, запроваджується систематична та комплексна діяльність суб’єктів правотворчої діяльності та створюються умови для реалізації принципів відкритості та гласності правотворчої діяльності.

Перейти до вмісту